יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח

לוח מטלות חטיבה עליונה- מחצית ראשונה.docx