יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט

פרטים לגבי הרשמה, ימים פתוחים ובחינות כניסה