יום ד', ד’ בטבת תשע”ט

פרטים לגבי הרשמה, ימים פתוחים ובחינות כניסה