יום ד', ח’ בחשון תשע”ט

בתחתית כתבה זו מצורף טופס הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט. כמו כן, ייתכן ותרצו לקרוא גם על: תנאי הקבלה וההרשמה לכיתות ז'- תשע"ט תנאי הקבלה וההרשמה לכיתות ח'-יב' ימים פתוחים בבית הספר אודות בית הספר