יום ד', י’ בשבט תשע”ט

תלמידים יקרים, עקב מזג האוויר הסוער הצפוי מחר תתקיים מערכת מיוחדת. אנא שימו לב! 14.00 – תגבורי סולפז' – ט' 15.00 – תגבורי סולפז' – ח' 13.15-15.00 – סדנה לימודית – לודה 212 יום ד' ז'1 405 ז'2 402 ח'1 407 ח'2 406 ט'1 404 ט'2 403 0 7.30-8.15 ת. המוסיקה רימונה 405 ביולוגיה אדווה קלאסי – שירה אפיק א.ג. מודרני – זיוה 212 1 8.15-9.00 חופשי ת. המוסיקה רימונה 402 ספרות דגנית ביולוגיה אדווה קלאסי – שירה (תמרה) מודרני – זיוה (אלכסיי) 2 9.15-10.00 היסטוריה סיגל מתמטיקה רענן ת. המוסיקה בועז 407 חופשי ביולוגיה אדווה עברית דפנה קלאסי – שירה 212 3 10.15-11.00 עברית סיגל מתמטיקה רענן חופשי ת. המוסיקה בועז 406 ביולוגיה אדווה ספרות דגנית קלאסי – שירה (תמרה) 4 11.15-12.00 אנגלית רבקה אנגלית אופירה ביולוגיה אדווה ספרות דפנה חופשי ת. המוסיקה בועז 403 אנגלית דוברים – ריטי 404 11.30-12.30 ס. מודרנית – אילן 207 5 12.00-12.45 אנגלית רבקה אנגלית אופירה ביולוגיה אדווה ערבית בני ת. המוסיקה בועז 404 מ. ישראלית שרית 403 אנגלית דוברים – חופשי ס. מודרנית – אילן 6 13.15-14.00 מתמטיקה רענן עברית סיגל ערבית בני היסטוריה אלון סולפז' – שרית 404, בועז 403. 12.45-13.30 מרכזת – זיוה מחשבים 7 14.15-15.00 מתמטיקה רענן ביולוגיה אדווה היסטוריה אלון עברית סיגל ערבית– בני 404 8 15.15-16.00 מרכזת – זיוה חופשי

 
 

קרא עוד...