תיכון האקדמיה למוסיקה ולמחול

תיכון האקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים

הודעות

רישום לבית הספר לשנה"ל תש"פ: לפרטים, תנאי הקבלה ונהלי ההרשמה, לחצו על התמונה

ימים פתוחים ומידע לגבי סדרי ההרשמה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA