תיכון האקדמיה למוסיקה ולמחול

תיכון האקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים

עמודת שוליים

יום ורוד באקדמיה!

הודעות

לוח מטלות חטיבה עליונה- מחצית ראשונה

מנוי מחול- תשע"ח

הפניה לבדיקת סקר מקיפה- מגמת המחול- כיתות ז'

WCAG 2.0 (Level AA)